Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\head_ro.png

 

Zmluvy

Faktúry

Objednávky

Faktúry potraviny

Profil verejného obstarávateľa

Späť

 

 

 

 

 

Číslo zmluvy

Zmluvný partner

Predmet zmluvy

Dátum

Suma (s DPH)

Zmluva

9326022716

MV SR,

Pribinova 2, 812 72, Bratislava

Dodatok č.1 k zmluve

4.3.2019

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

Mestské športové kluby Pov. Bystrica s.r.o., Športová hala, sídl. SNP 2549

Zmluva o poskytnutí plaveckého výcviku

18.1.2019

25 EUR/žiak

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

Mestské športové kluby Pov. Bystrica s.r.o., Športová hala, sídl. SNP 2549

Zmluva o poskytnutí plaveckého výcviku

18.1.2019

25 EUR/žiak

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

Záchranári Martin

Komenského 4052/7, 03601 Martin

Výkon zdravotnej asistenčnej služby

16.1.2019

100 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

AM Capital, s.r.o., Stred 48/8

017 01 Považská Bystrica

Aktualizácia stránky – PZD

2.1.2019

530,00 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

AM Capital, s.r.o., Stred 48/8

017 01 Považská Bystrica

Služby ver. obstarávania

2.1.2019

225,00 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

AM Capital, s.r.o., Stred 48/8

017 01 Považská Bystrica

Služby IT - Winibeu

2.1.2019

250,00 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

18/11/054/158

UPSVaR, Centrum 13/17,

017 01 Považská Bystrica

Dohoda o poskyt. fin. príspevku

17.12.2018

6452,40 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

127/2011/PTZ

Teplo GGE s.r.o. , Rozkvet 2058/125

017 01 Považská Bystrica

Dodatok č.7 - Dodávka a odber tepla

10.12.2018

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

42152526/1/17

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodatok č. 2, dodávka elektriny

26.11.2018

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

Mestské športové kluby Pov. Bystrica s.r.o., Športová hala, sídl. SNP 2549

Zmluva o poskytnutí plaveckého výcviku

24.10.2018

25 EUR/žiak

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

Martin Fujko-Pekáreň

013 55 Štiavnik 1262

Dodávka potravín

2.10.2018

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

4NAT s.r.o., Gaštanová 1008/27

014 01 Bytča

Zber kuchynského odpadu

1.10.2018

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

DF Družstvo, s.r.o., Gaštanová 1008/27,

014 01 Bytča

Ukončenie zmluvy – zber kuch. odpadu

30.9.2018

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

 

Detské jasle Babyland, Stred 52, 017 01 Považská Bystrica

Zmluva o zabezpečení stravovania

19.9.2018

1,59 EUR/os

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

Fructop, s.r.o., Ostratice č. 144

956 34 Ostratice

Dodatok č. 2 - Dodávka ovocia a šťavy

10.9.2018

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

Detské jasle Babyland, Stred 52, Považská Bystrica, 017 01

Zmluva o zabezpečení stravovania

20.7.2018

1,59 EUR/os.

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

TeKat s.r.o., Dedovec 1887/405, Považská Bystrica, 017 01

Zmluva o zabezpečení stravovania

3.7.2018

1,59 EUR/os.

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

AM Capital, s.r.o., Stred 48/8

017 01 Považská Bystrica

Služby ver. obstarávania

1.7.2018

225,00 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

Mestské športové kluby Pov. Bystrica s.r.o., Športová hala, sídl. SNP 2549

Zmluva o poskytnutí plaveckého výcviku

25.5.2018

25 EUR/žiak

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

 

osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5

040 01 Košice

Výkon zodpovednej ososby

10.5.2018

42 EUR/mes.

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

EKOTEC, spol. s r.o., Lamačská 20

841 03 Bratislava

Zmluva o kontrolnej činnosti

18.4.2018

276 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

Mestské športové kluby Pov. Bystrica s.r.o., Športová hala, sídl. SNP 2549

Zmluva o poskytnutí plaveckého výcviku

28.2.2018

25 EUR/žiak

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

AM Capital, s.r.o., Stred 48/8

017 01 Považská Bystrica

Aktualizácia stránky – PZD

3.1.2018

430,00 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

AM Capital, s.r.o., Stred 48/8

017 01 Považská Bystrica

Služby ver. obstarávania

3.1.2018

225,00 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

AM Capital, s.r.o., Stred 48/8

017 01 Považská Bystrica

Služby IT, Winibeu

3.1.2018

100/Q EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

42152526/1/17

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodatok č. 1, dodávka elektriny

27.12.2017

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

Ing. Michal Jurdík, Dedovec 1072/98,

017 01 Považská Bystrica

Dodatok k zmluve, PO a BOZP

23.12.2017

540,00 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

Ing. Michal Jurdík, Dedovec 1072/98,

017 01 Považská Bystrica

Dohoda o ukončení zmluvy PZS

23.12.2017

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

Fructop, s.r.o., Ostratice č. 144

956 34 Ostratice

Dodatok č. 1 - Dodávka ovocia a šťavy

20.9.2017

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dohoda o preddavkových platbách

15.8.2017

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

TeKat s.r.o., Dedovec 1887/405

017 01 Považská Bystrica

Zabezpečenie stravovania detí

3.7.2017

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

AM Capital, s.r.o., Stred 48/8

017 01 Považská Bystrica

Služby ver. obstarávania

1.7.2017

225,00 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

Trnavská univerzita, Hornopotočná 23,918 43 Trnava

Pedagogická prax

13.6.2017

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

Fructop, s.r.o., Ostratice č. 144

956 34 Ostratice

Dodávka ovocia a šťavy

1.6.2017

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

ALFA –R s.r.o., T. Vansovej 225

924 00 Galanta

Zmluva o spolupráci

11.4.2017

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

Mestské športové kluby Pov. Bystrica s.r.o., Športová hala, sídl. SNP 2549

Zmluva o poskytnutí plaveckého výcviku

28.3.2017

20 EUR/žiak

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

Základná organizácia OZ PŠaV pri MŠ Rozkvet 2024 , Pov.Bystrica

Kolektívna zmluva

1.3.2017

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

Mestské športové kluby Pov. Bystrica s.r.o., Športová hala, sídl. SNP 2549

Zmluva o poskytnutí plaveckého výcviku

7.2.2017

20 EUR/žiak

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

42152526/1/17

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávka elektriny - prílohy

6.2.2017

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

Mestské športové kluby Pov. Bystrica s.r.o., Športová hala, sídl. SNP 2549

Zmluva o poskytnutí plaveckého výcviku

26.1.2017

20 EUR/žiak

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

3560230110

Okresné stavebné bytové družstvo

SNP 1936, 017 01 Považská Bystrica

Dodatok č. 3 - nájom nebytových priestorov

17.1.2017

7598,95 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

DF Družstvo, s.r.o., Gaštanová 1008/27,

014 01 Bytča

Dodatok č. 4 – zber kuch. odpadu

2.1.2017

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

AM Capital, s.r.o., Stred 48/8

017 01 Považská Bystrica

Aktualizácia stránky – PZD

1.1.2017

430,00 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

AM Capital, s.r.o., Stred 48/8

017 01 Považská Bystrica

Služby ver. obstarávania

1.1.2017

225,00 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

1/17

AM Capital, s.r.o., Stred 48/8

017 01 Považská Bystrica

Služby IT, Winibeu

1.1.2017

100/Q EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

127/2011/PTZ

Teplo GGE s.r.o. , Rozkvet 2058/125

017 01 Považská Bystrica

Dodatok č.5 - Dodávka a odber tepla

30.12.2016

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

42152526/1/17

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávka elektriny

21.12.2016

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

56/§ 10/2016

UPSVaR , Centrum 13/17

017 01 Pov. Bystrica

Pomoc v hmotnej núdzi

10.11.2016

0 EURF

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

5190031279

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17,

811 05 Bratislava

Úrazové poistenie

29.9.2016

6,64 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

Fructop, s.r.o., Ostratice č. 144

956 34 Ostratice

Dodávka ovocia a šťavy

4.7.2016

0,5/0,16 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

AM Capital, s.r.o., Stred 48/8

017 01 Považská Bystrica

Služby ver. obstarávania

1.7.2016

225,00 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

Mestské športové kluby Pov. Bystrica s.r.o.,Športová hala, sídl. SNP 2549

Zmluva o poskytnutí plaveckého výcviku

29.4.2016

20 EUR/žiak

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

sídlo: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Zmluva o elektronickej komunikácii

21.4.2016

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

Pedagogická a sociálna akadémia sv. Andreja-Svorada a Benedikta

1. mája 7, 911 35 Trenčín

Zmluva o vykonaní praxe

1.3.2016

35 EUR/žiak

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

1296-32/2016

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Národná č. 12, 974 01 Banská Bystrica

Zmluva o pedagogickej praxi

1.2.2016

0,66 EUR/1h

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

Základná organizácia OZ PŠaV pri MŠ Rozkvet 2024 , Pov.Bystrica

Kolektívna zmluva – dodatok č.3

22.1..2016

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

Základná organizácia OZ PŠaV pri MŠ Rozkvet 2024 , Pov.Bystrica

Kolektívna zmluva – dodatok č.2

22.1..2016

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

Základná organizácia OZ PŠaV pri MŠ Rozkvet 2024 , Pov.Bystrica

Kolektívna zmluva – dodatok č.1

22.1..2016

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

Základná organizácia OZ PŠaV pri MŠ Rozkvet 2024 , Pov.Bystrica

Prílohy ku Kolektívnej zmluve

1.1.2016

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

AM Capital, s.r.o., Stred 48/8

017 01 Považská Bystrica

Aktualizácia stránky – PZD

1.1.2016

430,00 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

AM Capital, s.r.o., Stred 48/8

017 01 Považská Bystrica

Služby ver. obstarávania

1.1.2016

225,00 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

1/16

AM Capital, s.r.o., Stred 48/8

017 01 Považská Bystrica

Služby IT, Winibeu

1.1.2016

100/Q EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

127/2011/PTZ

Teplo GGE s.r.o. , Rozkvet 2058/125

017 01 Považská Bystrica

Dodatok č.4 - Dodávka a odber tepla

31.12.2015

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

2015/§12/45

UPSVaR , Centrum 13/17

017 01 Pov. Bystrica

Aktivačná činnosť

8.12.2015

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

95/§ 51/2015

UPSVaR , Centrum 13/17

017 01 Pov. Bystrica

Absolventská prax uchádzačov

23.11.2015

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

22/§ 52a 2015

UPSVaR , Centrum 13/17

017 01 Pov. Bystrica

Aktivačná činnosť

28.9.2015

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

AM Capital, s.r.o., Stred 48/8

017 01 Považská Bystrica

Služby ver. obstarávania

6.7.2015

225,00 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

1/2015

ELYOS s.r.o. Štúrova 39/12

01701 Považská Bystrica

Rekonštrukcia výplní

22.6.2015

10 326,40

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

MŠK Pov,. Bystrica, s.r.o.,

SNP 2549, 017 01 P. Bystrica

Plavecký výcvik

27.4.2015

14,40 EUR/žiak

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

38/2015/§ 12

UPSVaR , Centrum 13/17

017 01 Pov. Bystrica

Aktivačná činnosť

27.4.2015

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

3/§ 52a/2015

UPSVaR , Centrum 13/17

017 01 Pov. Bystrica

Aktivačná činnosť

23.2.2015

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

Nordfood s.r.o., Jazdecká 5236/1

 94 001 Nové Zámky

Dodávka potravín

23.2.2015

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

127/2011/PTZ

Teplo GGE s.r.o. , Rozkvet 2058/125

017 01 Považská Bystrica

Dodatok č.3 - Dodávka a odber tepla

17.2.2015

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

DF Družstvo, s.r.o., Gaštanová 1008/27

014 01 Bytča

Zber kuchynského odpadu

13.2.2015

20,00 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

AM Capital, s.r.o., Stred 48/8

017 01 Považská Bystrica

Aktualizácia stránky – PZD

1.1.2015

430,00 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

AM Capital, s.r.o., Stred 48/8

017 01 Považská Bystrica

Služby ver. obstarávania

1.1.2015

225,00 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

1/15

AM Capital, s.r.o., Stred 48/8

017 01 Považská Bystrica

Služby IT, Winibeu

1.1.2015

100/Q EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

Ing. Michal Jurdík, Dedovec 1072/98

017 01 Považská Bystrica

Pracovná zdravotná služba

1.11.2014

30 EUR/mes.

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

12/10/2014

UPSVaR , Centrum 13/17

017 01 Pov. Bystrica

Pomoc v hmotnej núdzi

30.10.2014

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

57/51/2014

UPSVaR , Centrum 13/17

017 01 Pov. Bystrica

Pomoc v hmotnej núdzi

9.10.2014

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

5837/2014

Ministerstvo školstva, vedy. výskumu a športu SR, Bratislava

Zmluva o výpožičke

11.9.2014

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

43/51/2014

UPSVaR , Centrum 13/17

017 01 Pov. Bystrica

Prax absolventov

28.8.2014

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

4607004804

UNIQA poisťovňa a.s., Lazaretská 15

820 07 Bratislava

Poistenie

10.7.2014

334,55 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

34/07/2014

UPSVaR , Centrum 13/17

017 01 Pov. Bystrica

Pomoc v hmotnej núdzi

3.7.2014

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

22138/26120130025

Metodicko-pedagogické centrum

Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava

Účasť na projekte

20.6.2014

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

3999/2014

Ministerstvo školstva, vedy. výskumu a športu SR, Bratislava

Zmluva o výpožičke

11.6.2014

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

Fructop, s.r.o., Ostratice č. 144

956 34 Ostratice

Dodávka ovocia a šťavy

29.5.2014

0,5/0,11 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

Andrea Mitašová, M.R. Štefánika 177/36

017 01 Považská Bystrica

Ovocie a zelenina

16.5.2014

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

1839/2014

Ministerstvo školstva, vedy. výskumu a športu SR, Bratislava

Zmluva o výpožičke

14.5.2014

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

Pedagogická a sociálna akadémia sv. Andreja-Svorada a Benedikta, Trenčín

Prax žiakov

28.4.2014

3,50 EUR/h

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

1

Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3

017 01 Považská Bystrica

Spracúvanie osobných údajov

8.4.2014

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

Eva Ačková, Lánska 958/36,01701 Považská Bystrica

Poskytnutie plaveckej výuky

4.4.2014

18 EUR/žiak

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

107/2014

Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3

017 01 Považská Bystrica

Úhrada nákladov jaslí

21.3.2014

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

Ladisco s.r.o., PD Podvažie

916 26 Považany

Dodávka potravín

3.3.2014

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

Pekáreň CEREA, s. r.o.,

Rozkvet 2085/180,  017 01 Pov. Bystrica

Dodávka potravín

1.3.2014

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

Ján Briestenský, združenie BRIPET

Pružina 88

Dodávka potravín

1.3.2014

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321

915 01 Nové Mesto nad Váhom

Dodávka potravín

1.3.2014

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

Ján Michálek, Mäso - Údeniny

Robotnícka 289, Pov.Bystrica 017 01

Dodávka potravín

1.3.2014

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

118/2014

ATC-JR, s r.o.  Vsetínska cesta 766

020 01 Puchov

Dodávka potravín

28.2.2014

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

AM Capital, s.r.o., Stred 48/8

017 01 Považská Bystrica

Služby ver. obstarávania

1.1.2014

450,00 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

1/14

AM Capital, s.r.o., Stred 48/8

017 01 Považská Bystrica

Služby IT

1.1.2014

400,00 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

127/2011/PTZ

Teplo GGE s.r.o. , Rozkvet 2058/125

017 01 Považská Bystrica

Dodatok č.2 - Dodávka a odber tepla

13.12.2013

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

1602013BBML816

GTS Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24

851 01 Bratislava

Telekomunikačné služby

1.12.2013

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

Ladisco s.r.o., PD Podvažie

916 26 Považany

Odber kuchynského odpadu

21.10.2013

7 EUR/50l

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

Bidvest Slovakia, s.r.o.,

Piešťanská 2321/71

915 01 Nové Mesto nad Váhom

Dodávka potravín

30.6.2013

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

Pekáreň CEREA, s. r.o., Rozkvet 2085/180

017 01 Pov. Bystrica

Dodávka pekárenských výrobkov

30.6.2013

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

Pavol Uriča, Šoltésovej 1681/192

017 01 Považská Bystrica

Dodávka potravín

27.6.2013

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B

949 01 Nitra

Dodávka mrazených a chladených výrobkov

26.6.2013

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

F129/2013

ATC-JR, s r.o. Vsetínska 766

020 01 Púchov

Dodávka potravín

1.6.2013

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

3560241110

Vlastníci bytov a nebytových priestorov domu 2017/39, 017 01 Považská Bystrica

Prenájom priestorov – Dodatok č.1

21.5.2013

1 837,49 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

7332112

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Zrdužená dodávka elektriny

4.4.2013

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

7332111

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Zrdužená dodávka elektriny

4.4.2013

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

7332110

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Zrdužená dodávka elektriny

4.4.2013

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

1/13

AM Capital, s.r.o., Stred 48/8

017 01 Považská Bystrica

Služby IT

1.1.2013

400,00 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

Základná organizácia OZ PŠaV pri MŠ Rozkvet 2024 , Pov.Bystrica

Kolektívna zmluva

1.1.2013

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

127/2011

Teplo GGE s.r.o. , Rozkvet 2058/125

017 01 Považská Bystrica

Dodatok č. 1 – Dodávka tepla

18.12.2012

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

Ján Briestenský, BRIPET

Pružina 88, 018 22 Pružina

Dodávka mäsa

30.11.2012

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

7346007528

PEGO Slovakia, s.r.o., Sládkovičova 2545

017 01 Považská Bystrica

Telekomunikačné služby - internet

4.10.2012

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

R_95/2012

IVeS, Čsl. Armády 20

041 18 Košice

Licencia WinIbeu

24.9.2012

69,71 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

12K114100

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.,

Kálov 356, 010 01 Žilina

Stravné lístky

11.9.2012

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

7332111

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávka a distribúcia elektriny

11.6.2012

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

3560230110

Okresné stavebné bytové družstvo

SNP 1936, 017 01 Považská Bystrica

Dodatok č. 1 – nájom nebytových  priestorov

1.6.2012

9 868,56 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

4230034398

UNIQA poisťovňa, a,s., Lazaretská 15

820 07 Bratislava

Poistenie - majetok

10.1.2012

327,56 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10

825 13 Bratislava

Zmluva o pripojení

11.11.2011

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

127/2011/PTZ

POV BYT s.r.o. , Rozkvet 2058/125

017 01 Považská Bystrica

Dodávka a odber tepla

08.11.2011

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

4418014202

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.

Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

Poistenie

20.10.2011

207,30 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

3560241110

Vlastníci bytov a nebytových priestorov domu 2017/39, 017 01 Považská Bystrica

Prenájom priestorov

10.10.2011

1 781,56 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

7332111

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávka a distribúcia elektriny

5.10.2011

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

7332110

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávka a distribúcia elektriny

30.9.2011

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

7332112

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávka a distribúcia elektriny

30.9.2011

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Zmluva o elektronickej komunikácii

27.9.2011

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

13372011

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nová 133, 017 01 Považská Bystrica

Dodávka a odvádzanie vody

13.9.2011

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

50485/2011

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26

060 01 Kežmarok

Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov

12.9.2011

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

Fructop, s.r.o., Ostratice č. 144

956 34 Ostratice

Dodávka ovocia a šťavy

8.9.2011

0,5/0,15 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

104/2002

Pov Byt s.r.o., Rozkvet 2058/125

017 01 Považská Bystrica

Dodatok č. 2 – nájom priestorov

8.9.2011

0 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

-

Ing. Michal Jurdík, Dedovec 1072

017 01 Považská Bystrica

Služby technika PO a BOZP

5.9.2011

360,00 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

3560230110

Okresné stavebné bytové družstvo

SNP 1936, 017 01 Považská Bystrica

Nájom nebytových  priestorov

1.9.2011

9 167,87 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg

7346000654

PEGO Slovakia, s.r.o. Sládkovičova 2545

017 01 Považská Bystrica

Telekomunikačné služby - internet

1.9.2011

204,00 EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\maj\pdf.jpg