Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\head_bg.jpg

Zmluvy

Faktúry

Objednávky

Zákazky s nízkou hodnotou

Profil obstarávateľa

Späť

 

Číslo zmluvy

Zmluvný partner

Predmet zmluvy

Dátum

Suma (s DPH)

Zmluva

 

ITC systems s.r.o., Partizánska 7

017 01 Považská Bystrica

Služby IT

1.7.2019

200,- EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

-

Ministerstv o vnútra SR, Okresný úrad Trenčín, odbor školstva, TN

Celoslovenská súťaž Výtvarné alternatívy

26.3.2019

4066,- EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

-

Ministerstv o vnútra SR, Okresný úrad Trenčín, odbor školstva, TN

Medzinárodná internetová výtvarná súťaž

26.3.2019

4050,- EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

9326002615

Ministerstv o vnútra SR, Okresný úrad Trenčín, odbor školstva, TN

Dodatok č.2 k zmluve

27.2.2019

-

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

2013/40

XEROX LIMITED, Bratislava

Dodatok č. 2 k zmluve

5.12.2019

-

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

-

AM Capital, s.r.o., Pov. Bystrica

Poskytovanie služieb v oblasti IT

3.12.2018

460,- EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

-

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam; Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2

Hromadná licenčná zmluva

1.12.2018

-

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

35995939/1/17

Stredoslovenská energetika, a.s.
Žilina

Dodatok 2, dodávka elektriny

29.11.2018

-

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

-

AM Capital, s.r.o., Pov. Bystrica

Služby verejného obstarávania

1.7.2018

350,- EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

-

Ministerstv o vnútra SR, Okresný úrad Trenčín, odbor školstva, TN

Medzinárodná internetová výtvarná súťaž

10.5.2018

2 910,- EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

2018A14120-1

osobnyudaj.sk, s.r.o.,

Garbiarska 5, 040 01 Košice

Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby

19.4.2018

42,- EUR/mes.

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

35995939/1/17

Stredoslovenská energetika, a.s.
Žilina

Dodatok 1, dodávka elektriny

27.12.2017

-

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

1/2018

VRBATA s.r.o., Robotnícka 4465
017 01 Považská Bystrica

Nájom priestorov

21.12.2017

300,- EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

-

AM Capital, s.r.o., Pov. Bystrica

Poskytovanie služieb v oblasti IT

5.12.2017

460,- EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

-

AM Capital, s.r.o., Pov. Bystrica

Služby verejného obstarávania

1.7.2017

500,- EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

-

Ministerstv o vnútra SR, Okresný úrad Trenčín, odbor školstva, TN

Celoslovenská súťaž Výtvarné alternatívy

9.3.2017

3 869,- EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

-

Ministerstv o vnútra SR, Okresný úrad Trenčín, odbor školstva, TN

Medzinárodná internetová výtvarná súťaž

9.3.2017

2 910,- EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

1/2017

VRBATA s.r.o., Robotnícka 4465
017 01 Považská Bystrica

Nájom priestorov

1.3.2017

300,- EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

16/15981/002

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava

Autorská odmena

2.12.2016

-

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

-

AM Capital, s.r.o., Pov. Bystrica

Poskytovanie služieb v oblasti IT

1.12.2016

460,- EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

-

Senzio s.r.o. Nad bytovkami 137, 958 41 Veľké Uherce

Subličenčná zmluva iZUS

1.9.2016

-

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

-

Senzio s.r.o. Nad bytovkami 137, 958 41 Veľké Uherce

Ochrana osobných údajov

1.9.2016

-

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

-

AM Capital, s.r.o., Pov. Bystrica

Služby verejného obstarávania

1.7.2016

500,- EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

-

Ministerstv o vnútra SR, Okresný úrad Trenčín, odbor školstva, TN

Medzinárodná internetová výtvarná súťaž

9.5.2016

2 910,- EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

1/2016

Otvorme dvere, otvorme srdcia, o. z.

Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava

O využívaní priestorov

7.3.2016

30,- EUR/h

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

-

AM Capital, s.r.o., Pov. Bystrica

Poskytovanie služieb v oblasti IT

2.12.2015

460,- EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

68/2015/PZS

Mgr. Ján Šumega, Rozkvet 2062/132, 017 01 P. Bystrica

Pracovná zdravotná služba

2.9.2015

20,-EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

67/2015

Mgr. Ján Šumega, Rozkvet 2062/132, 017 01 P. Bystrica

Služby BOZP

2.9.2015

200.- EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

-

Ing. Andrej Valuch – MONEX,

958 41 Veľké Uherce

Subličenčná zmluva iZUS

1.9.2015

-

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

-

Ing. Andrej Valuch – MONEX,

958 41 Veľké Uherce

Ochrana osobných údajov

1.9.2015

-

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

-

AM Capital, s.r.o., Pov. Bystrica

Služby verejného obstarávania

6.7.2015

500,- EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

-

MV SR, OU Trenčín, odbor školstva

Trenčín

Medzinárodná internetová výtvarná súťaž

13.4.2015

3 014,- EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

15K114036

DOXX – stravné lístky, spol. s r.o., Žilina

Stravovacie lístky

27.2.2015

-

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

29/2006

TEPLÁREŇ, a.s. , Robotnícka, 017 01 Považská Bystrica

Dodatok č. 1/2015 k zmluve

10.1.2015

-

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

1/2015

JARPO. s.r.o., Stred 50/30,

017 01 Považská Bystrica

Služby bezp. technika

23.1.2015

200,- EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

-

AM Capital, s.r.o., Pov. Bystrica

Poskytovanie služieb v oblasti IT

2.12.2014

460,- EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

 

Ing. Andrej Valuch – MONEX,

Nad bytovkami 137, 958 41 Veľké Uherce

Sublicencia iZUS

30.10.2014

-

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

-

AM Capital, s.r.o., Pov. Bystrica

Služby verejného obstarávania

1.7.2014

500,- EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

2013/40

XEROX LIMITED, Bratislava

Poskytovanie služieb servisu a údržby

20.12.2013

-

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

-

AM Capital, s.r.o., Pov. Bystrica

Poskytovanie služieb v oblasti IT

2.12.2013

460,- EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

3/2013

Bednárová Dagmar, Brvnište

Prenájom priestorov

22.11.2013

30,00 EUR/h

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

6/2013

ANAREA,spol. s r.o.,

Považská Bystrica

Poskytovanie technických bezpečnostných služieb

22.10.2013

-

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

9002122

Komunálna poisťovňa, a.s.

Bratislava

Poistenie majetku

7.10.2013

432,78

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

-

ZŠ Školská 235/10

Považská Bystrica

Zabezpečenie stravovania

2.9.2013

2,10/lístok

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

-

JUDr. Lucia Bušfyová

Považská Bystrica

Poskytovanie právnej pomoci

1.8.2013

70,- EUR/mes.

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

-

AM Capital, s.r.o., Pov. Bystrica

Služby verejného obstarávania

1.7.2013

500,- EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

13K114168

DOXX – stravné lístky, spol. s r.o., Žilina

Stravovacie lístky

28.6.2013

-

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

-

Miroslav Čička Č-K, Pov. Bystrica

Výtvarné potreby

28.6.2013

-

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

-

Ing. Slavomír Jalč – UNIMAT Slovakia, Pov. Bystrica

Kancelárske a čistiace potreby

28.6.2013

-

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

-

MV SR, OÚ Trenčín

Zabezpečenie a financovanie súťaží

19.4.2013

3 869,- EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

-

MV SR, OÚ Trenčín

Zabezpečenie a financovanie súťaží

19.4.2013

3 014,- EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

2/2013

Otvorme srdcia otvorme dvere o.z.

Ševčenková 21, Bratislava

Nájom priestorov

20.3.2013

30 EUR/h

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

1/2013

Ovorme srdcia otvorme dvere o.z.

Ševčenková 21, Bratislava

Nájom priestorov

11.3.2013

30 EUR/h

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

-

Krajský školský úrad v Trenčíne

Zabezpečenie, realizácia a financovanie celoslovenských súťaží – Medzinárodná výtvarná internetová súťaž

21.3.2012

3 450,- EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

-

Krajský školský úrad v Trenčíne

Zabezpečenie, realizácia a financovanie celoslovenských súťaží – Výtvarné alternatívy

21.3.2012

5 500,- EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

83-PB/2001

KR PZ Trenčín

Dodatok č. 3 – Ochrana objektu na PCO

1.4.2011

3,98 EUR/mes.

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

-

Mgr. Milan Dubnička

poskytovanie služieb v oblasti IT

31.3.2011

200,- EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

-

Krajský školský úrad v Trenčíne

Zabezpečenie, realizácia a financovanie celoslovenských súťaží – Medzinárodná výtvarná internetová súťaž

16.3.2011

3 500,- EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg

-

Krajský školský úrad v Trenčíne

Zabezpečenie, realizácia a financovanie celoslovenských súťaží – Výtvarné alternatívy

16.3.2011

5 000,- EUR

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: E:\Robota\2017\marec\pdf.jpg